Cổng thông tin điện Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

Hiển thị Banner

 

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành số 49 ngày 15 tháng 3 năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Tỉnh năm 2021

tin nổi bật

Hiển thị Banner

tin địa phương

Danh sách video

Danh sách video

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 28
Đã truy cập: 33661