chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Chỉ thị của UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện các mục tiêu phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 18-01-2022 - Lượt xem: 36

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Hậu Giang phát triển toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 thực hiện các mục tiêu phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030…

Phòng XDCQ&CTTN


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 2914
Đã truy cập: 517533