chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 19-04-2022 - Lượt xem: 6

Huỳnh Diệu

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của người cao tuổi tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm, kinh tế, chính trị của đất nước phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng; thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi và thực hiện các mục tiêu chung theo Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030, ngày 08 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, đối tượng của Kế hoạch gồm: Người cao tuổi, ưu tiên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; hộ gia đình có người cao tuổi; Hội Người cao tuổi, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến người cao tuổi.

Trong Kế hoạch nêu rõ mục tiêu cụ thể:

- Ít nhất 50% người cao tuổi có nhu cầu và khả năng lao động về việc làm được hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở trợ giúp xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm; có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi.

- Ít nhất 60% xã, phường, thị trấn có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi, thu hút ít nhất 50% người cao tuổi tham gia luyện tập thể dục, thể thao, ít nhất 10% người cao tuổi tham gia văn hóa, văn nghệ.

- Phấn đấu thành lập thêm 37 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (ưu tiên thành lập tại các xã, phường, thị trấn chưa thành lập), nâng tổng số Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn Tỉnh là ít nhất 78 Câu lạc bộ, với khoảng 4.680 người tham gia, trong đó có 3.276 thành viên là người cao tuổi.

-  Ít nhất 80% xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; ít nhất 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng.

- 50% bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi, có khoa Lão Khoa.

- Hằng năm, ít nhất 70% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết tật và được can thiệp, phục hồi chức năng; đảm bảo 100% người cao tuổi lang thang được tiếp nhận, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội và phấn đấu 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm.

- Đảm bảo 100% người cao tuổi đủ điều kiện nhận trợ giúp xã hội có nhu cầu đều được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật và ít nhất 80% người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo hành được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

- Ít nhất 50% gia đình có người cao tuổi bị bệnh suy giảm trí nhớ, khuyết tật nặng và có vấn đề khó khăn khác được tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người cao tuổi.

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh có chuyên mục về người cao tuổi ít nhất 01 lần/tuần; 50% người cao tuổi tiếp cận và sử dụng được các sản phẩm công nghệ thông tin, truyền thông.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, như sau: Trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với người cao tuổi; trợ giúp xã hội, trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho người cao tuổi; trợ giúp người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; phát huy vai trò người cao tuổi; trợ giúp người cao tuổi sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi có khó khăn về tài chính; phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai đối với người cao tuổi; nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp người cao tuổi; tăng cường truyền thông về người cao tuổi và vấn đề già hóa dân số và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về người cao tuổi và hỗ trợ hoạt động đối với tổ chức của người cao tuổi.

Tại Kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo kế hoạch này. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi./.


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 2
Hôm nay: 222
Đã truy cập: 664581