chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

DANH MỤC HỒ, AO KHÔNG ĐƯỢC SAN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày 20-10-2021 - Lượt xem: 778

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh. Theo Danh mục, có 06 hồ, ao không được san lấp, cụ thể:

STT

TÊN
HỒ, AO

ĐỊA ĐIỂM

(ấp, xã, huyện)

DIỆN TÍCH

(ha)

DUNG TÍCH

(m3)

CHỨC NĂNG

Đơn vị quản lý

01

Hồ Sen

Khu vực 4, phường I, TP. Vị Thanh

1,694

25.410

Thoát nước, chống ngập úng

UBND phường I

02

Hồ Tam Giác

Khu vực 4, phường I, TP. Vị Thanh

1,066

19.195

Thoát nước, chống ngập úng

UBND phường I

03

Hồ Đại Hàn

Khu vực 7, phường IV, TP. Vị Thanh

2,917

43.762

Thoát nước, chống ngập úng

UBND phường IV

04

Hồ Sen

Khu vực 1 và khu vực 5 phường VII, TP. Vị Thanh

0,7

10.500

Thoát nước, chống ngập úng

UBND phường VII

05

Hồ chứa nước ngọt

ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

21,035

982.254

Chủ động cung cấp nước trong mùa khô, điều tiết trữ nước vào mùa lũ để phục vụ nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh nguồn nước trong tương lai

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông  nghiệp tỉnh

06

Hồ Xáng Thổi

Khu vực III và VI phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy

2,4

48.000

Thoát nước, chống ngập úng

UBND phường Ngã Bảy

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thủ trưởng sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định này; hàng năm rà soát, thống kê, cập nhật và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, giao UBND: thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, huyện Vị Thủy có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn nơi có hồ, ao thuộc Danh mục nêu trên và tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao thực hiện quản lý, bảo vệ hồ, ao không được san lấp; ngăn chặn các hành vi lấn chiếm, san lấp làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng cảnh quan môi trường, giảm hiệu quả trong việc tiêu thoát nước, phòng, chống ngập lụt, gây mất an toàn trong việc cung cấp nước cho sinh hoạt và cho các mục đích sử dụng nước thiết yếu khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

               Võ Thị Điểm


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 195
Đã truy cập: 210581