chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

DANH SÁCH CẤP XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019

Ngày 06-11-2020

DANH SÁCH CẤP XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

NĂM 2019

HUYỆN LONG MỸ

STT

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

01

                         Thị trấn Vĩnh Viễn


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 28
Đã truy cập: 29033