chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Danh sách báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tỉnh hậu giang năm 2020

Ngày 07-10-2020

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH TỈNH HẬU GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Đơn vị

Trình độ

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

01

Nguyễn Văn Quân

1980

 

Giám đốc

Sở Tư pháp

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

02

Đồng Việt Phương

1976

 

Phó Giám đốc

Sở Tư pháp

Tiến sĩ Luật

Cao cấp

03

Trần Phượng Quyên

 

1981

Phó Giám đốc

Sở Tư pháp

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

04

Vũ Anh Quân

1970

 

Giám đốc

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp

Cử nhân Luật

Cao cấp

05

Nguyễn Quốc Lai

1978

 

Trưởng phòng

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

06

Nguyễn Thành Kế

1980

 

Trưởng phòng

Văn phòng UBND tỉnh

Cử nhân Luật

Cao cấp

07

Lê Minh Đang

1968

 

Phó Chủ tịch

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam tỉnh

Cử nhân

Quản trị kinh doanh

Cao cấp

08

Lâm Phước Nguyên

1971

 

Phó Giám đốc

Công an tỉnh

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

09

Nguyễn Thanh Bình

1977

 

Trưởng phòng

Phòng Tham mưu, Công an tỉnh

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

10

Phan Văn Hạp

1980

 

Phó Trưởng phòng

Phòng Tham mưu, Công an tỉnh

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

11

Hồ Việt Thắng

1963

 

Phó Viện trưởng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Cử nhân Luật

Cao cấp

12

Phạm Hoàng Lâm

1976

 

Phó Chánh án

Tòa án nhân dân tỉnh

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

13

Lê Thị Cẩm Tú

 

1982

Phó Cục Trưởng

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

14

Phạm Trường Giang

1974

 

Phó Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

Thạc sĩ Kinh tế

Cao cấp

15

Lê Quốc Việt

1977

 

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thạc sĩ Quản lý đất đai

Cao cấp

16

Nguyễn Văn Thậm

1963

 

Phó Giám đốc

Sở Công Thương

Thạc sĩ Kinh tế

Cao cấp

17

 Nguyễn Thanh Giang

1967

 

Phó Giám đốc

Sở Y tế

Bác sĩ Chuyên khoa II, chuyên ngành Quản lý y tế

Cao cấp

18

Trần Văn Lê

1963

 

Chánh Thanh tra

Sở Giao thông vận tải

Cử nhân Luật

Cao cấp

19

Phan Hoàng Ngoan

 1974   

 

Phó Giám đốc

Sở Nội vụ

Cử nhân Chính trị

Cao cấp

20

Nguyễn Thị Màu

 

1979

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thạc sĩ Quản lý đất đai

Cao cấp

21

Dương Thanh Tùng

1964

 

Phó Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thạc sĩ Quản lý văn hóa

Cao cấp

22

Nguyễn Văn Hiền

1968

 

Phó Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Cao cấp

23

Hồng Xuân Bình

1967

 

Phó Giám đốc

Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội

Kỹ sư cơ khí

nông nghiệp

Cao cấp

24

Nguyễn Văn Diên

1976

 

Phó Giám đốc

Sở Xây dựng

Thạc sĩ Kỹ thuật

Cao cấp

25

Đồng Hoàng Dũng

1969

 

Phó Giám đốc

Sở Tài chính

Thạc sĩ Kinh tế

Cao cấp

26

Trần Thị Xuân Trang

 

1980

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

Cử nhân Báo chí

Cao cấp

27

Nguyễn Vĩnh Phúc

1959

 

Chi cục trưởng

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cử nhân Luật

Trung cấp

28

Lê Anh Tuấn

1965

 

Phó Cục trưởng

Cục Thuế tỉnh

 Thạc sĩ Kinh tế

Cao cấp

29

Nguyễn Trung Chánh

1977

 

Phó Trưởng ban

Ban Pháp chế, Văn phòng

Hội đồng nhân dân tỉnh

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

30

Phạm Thị Lê Anh Đào

 

1989

Biên tập viên

Đài Phát Thanh và Truyền hình Hậu Giang

Thạc sĩ Luật

Sơ cấp

31

Trần Tấn Hùng

1969

 

Phó Chính ủy

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Cử nhân Chính trị

Cao cấp

32

Hồ La Thành

1967

 

Giám đốc

Ngân hàng Nhà nước

Chi nhánh Hậu Giang

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

33

Trần Công Trạng

1981

 

Chánh Văn phòng

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang

Thạc sĩ Kinh tế

  Cao cấp

34

Lê Phước Toàn

1981

 

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra tỉnh

Cử nhân Luật

Cao cấp

35

Trần Quốc Thẻo

1968

 

Phó Trưởng ban

Ban Dân tộc tỉnh

Cử nhân Hành chính

Cao cấp

36

Trần Trung Hiếu

1960

 

Phó Hiệu trưởng

Trường Chính trị tỉnh

Cử nhân Luật,

Cử nhân Sư phạm Văn

Cao cấp

37

Nguyễn Minh Thương

1981

 

Phó Bí thư

Tỉnh đoàn Hậu Giang

Cử nhân Xã hội học

Cao cấp

38

Trịnh Thị Kim Linh

 

1979

Trưởng ban

Ban Chính sách - Pháp luật, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

39

Hoàng Thị Thu

 

1980

Phó Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Cử nhân Luật

Cao cấp

40

Huỳnh Thị Ngọc Hường

 

1968

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

41

Nguyễn Hoàng Mạnh

1955

 

Phó Chủ tịch

Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang

Cử nhân Luật

Cao cấp

42

Huỳnh Văn Hoanh

1972

 

Phó Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Cử nhân Xây dựng Đảng

Cao cấp

43

Phạm Đức Thông

1979

 

Trưởng phòng

Phòng Tư vấn và hỗ trợ KTHT, Liên minh Hợp tác xã

Kỹ sư Quản trị

kinh doanh

Cao cấp

44

Phan Văn Hùng

1956

 

Chủ nhiệm

Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang

Cử nhân Luật

Cao cấp

45

Nguyễn Huỳnh Phước

1975

 

Phó Trưởng ban

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Tiến sĩ Kinh tế

Cao cấp

46

Đào Hoàng Bảy

1958

 

Phó Trưởng ban

Ban Tổ chức, chính sách,

kiểm tra - Hội Cựu chiến binh tỉnh

Cử nhân Chính trị

Cao cấp

47

Đào Văn Liêm

1961

 

Trưởng phòng

Phòng Thông tin - Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Cử nhân Sư phạm Văn

Cao cấp


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 34
Đã truy cập: 29039