chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

HẬU GIANG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 02-11-2021 - Lượt xem: 1

UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 29/10/2021 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu hỗ trợ

Kế hoạch nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số, tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Kế hoạch 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh được tiếp cận thông tin để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Phấn đấu 50% doanh nghiệp có sử dụng các ứng dụng thương mại điện tử cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; tối thiểu 200 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ từ Kế hoạch, bao gồm sử dụng công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, đào tạo, tư vấn, thử nghiệm sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp; thiết lập mạng lưới chuyên gia từ tỉnh đến cấp huyện đảm bảo đáp ứng nhu cầu tư vấn chuyển đổi số.

Những nội dung trọng tâm

Để Kế hoạch đạt hiệu quả cần phải tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực, kỹ năng cho doanh nghiệp qua tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các nền tảng số xuất sắc và ứng dụng các nền tảng số xuất sắc; triển khai các lớp đào tạo, tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số,… Ngoài ra, hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng, triển khai kế hoạch chuyển đổi số bao gồm: Lựa chọn các nền tảng số xuất sắc trong các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế để giới thiệu, tư vấn cho các doanh nghiệp xem xét, ứng dụng; xây dựng, phổ biến tài liệu, cẩm nang về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tạo điều kiện doanh nghiệp trao đổi, kết nối thông tin giữa các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số xuất sắc; hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh./.

                                                                                                  Mai Mãi


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 3075
Đã truy cập: 517694