chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố Ngã Bảy tổ chức họp đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Ngày 20-01-2022 - Lượt xem: 8

          Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố Ngã Bảy đã tiến hành họp đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đối với các xã, phường trên địa bàn thành phố năm 2021 theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND thành phố.