chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2022

Ngày 06-07-2022 - Lượt xem: 462

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính (CCHC); các văn bản chỉ đạo của
tỉnh về công tác CCHC; p  hát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; phấn đấu cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI, ICT… Từ đó, lựa chọn những mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC có giá trị ứng dụng thực tiễn cao để hoàn thiện, triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang. Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 125/KH-UBND tổ chức Cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2022. Theo đó, đối tượng tham gia, thời gian tổ chức, nội dung và cơ cấu giải thưởng được quy định, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Tập thể, cá nhân công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc, tổ chức chính trị, xã hội; người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đề xuất mô hình, sángkiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2022; Ban Tổ chức Cuộc thi nhận bài dự thi kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

3. Nội dung: Mô hình, sáng kiến, giải pháp dự thi tập trung vào 06 nội dung công tác CCHC: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

4. Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và kèm theo tiền thưởng là: 10.000.000 đồng; 01 giải nhì: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và kèm theo tiền thưởng là: 7.000.000 đồng; 02 giải ba: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và kèm theo tiền thưởng là: 5.000.000 đồng/giải; 04 giải khuyến khích: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang và kèm theo tiền thưởng là 3.000.000 đồng/giải.

Mỗi giải thưởng kèm theo 01 phần quà của Ban Tổ chức Cuộc thi. Trong quá trình chấm giải, tùy theo chất lượng bài dự thi, trường hợp có bài dự thi đặc biệt xuất sắc, Ban Tổ chức xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh mức thưởng phù hợp.

Qua cuộc thi sẽ giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC; hướng tới xây dựng nền hành chính tỉnh Hậu Giang trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp./.

 Võ Thị Điểm


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 2
Hôm nay: 367
Đã truy cập: 980228