chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 28-04-2022 - Lượt xem: 1

Xuân Viễn

Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực của Tỉnh, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời, áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của Tỉnh trên thị trường.

Ngày 27/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số: 70/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022, với các hoạt động gồm:

- Thông tin, tuyên truyền về Chương trình trên báo, trên các phương tiện thông tin truyền thông, trang thông tin điên tử… Thông báo về đối tượng tham gia Chương trình, kinh phí hỗ trợ cụ thể của từng lĩnh vực doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình, điều kiện để tham gia Chương trình (thực hiện trong tháng 4, tháng 5 năm 2022); đăng bài tuyên truyền về Chương trình để các doanh nghiệp tham gia (thực hiện trong tháng 4, tháng 5 năm 2022); thực hiện chương trình, chuyên mục, ký sự, bài viết (gọi tắt là chương trình, tác phẩm báo chí) để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng,… tại các doanh nghiệp đã áp dụng các mô hình hay, hiệu quả.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001, 14000, 22000, 50001, 17025, SA 8000, HACCP, VietGAP, GlobalGAP…; áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng (Kaizen, 5S, Six Sigma, các công cụ thống kê…); chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật…

Ngoài việc giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, UBND Tỉnh còn giao Sở Khoa học và Công nghệ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KH thuc hien CTrinh NSCL nam 2022.pdf_20220428150850.pdf

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 7
Hôm nay: 341
Đã truy cập: 664700