chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày 04-01-2021

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 01.signed.pdf_20210104160039.pdf

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 601
Đã truy cập: 156523