chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày 26-10-2021 - Lượt xem: 10

Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Nhằm xác định các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, đồng bộ với các chương trình, đề án, kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã ban hành. Từng bước xây dựng, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế số của tỉnh. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 và năm 2030 được đề ra:

- Mục tiêu đến năm 2025: Toàn tỉnh có khoảng 100 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ, kinh doanh, phân phối sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có 5 doanh nghiệp công nghệ số có khả năng cung cấp giải pháp, dịch vụ, sản phẩm số để phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Mục tiêu đến năm 2030: Toàn tỉnh có khoảng 200 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ, kinh doanh, phân phối sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có 10 doanh nghiệp công nghệ số có khả năng cung cấp giải pháp, dịch vụ, sản phẩm số cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực Tây Nam Bộ.

            Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số; phát triển hạ tầng số; phát triển sản phẩm công nghệ số; phát triển nhân lực công nghệ số; phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, là đầu mối để tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số./.

                                                                                                                  Mai Mãi


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 181
Đã truy cập: 210567