chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 01-12-2021 - Lượt xem: 23

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị và đại diện các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày 26/11/2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, đại biểu tham dự là công chức pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh; lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện; lãnh đạo và cán bộ pháp chế ở các doanh nghiệp và lãnh đạo UBND cấp  xã.