chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

TRIỂN KHAI CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG RA/VÀO TỈNH HẬU GIANG BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Ngày 13-10-2021 - Lượt xem: 84

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân và hạn chế việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp trong việc đề nghị cấp Giấy đi đường bằng hình thức trực tiếp, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Công văn số 1978/UBND-HCC về việc triển khai cấp giấy đi đường ra/vào tỉnh bằng hình thức trực tuyến như sau: 

1. Thống nhất cấp Giấy đi đường ra/vào tỉnh trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hậu Giang theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.haugiang.gov.vn, từ ngày 13 tháng 10 năm 2021, cụ thể như sau:

Cách 1: Doanh nghiệp, cá nhân sau khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công tỉnh Hậu Giang thành công, chọn cơ quan quản lý “Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, chọn thủ tục “Đăng ký cấp giấy đi đường”, sau đó chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ (nên chọn nơi người dân, doanh nghiệp cư trú) và đính kèm đầy đủ thành phần hồ sơ.

Cách 2: Doanh nghiệp, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh (nơi người dân, doanh nghiệp cư trú). Khi đó cán bộ Một cửa sẽ tiếp nhận, nhập hồ sơ vào hệ thống Một cửa và chuyển ngay cho Văn phòng UBND tỉnh xử lý.

2. Về thành phần hồ sơ, thời gian trả kết quả:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy đi đường theo mẫu được đính kèm (Mẫu 1: Dành cho cá nhân, hộ gia đình; Mẫu 2: Dành cho doanh nghiệp);

+ Bản chụp chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân);

+ Bản chụp giấy chứng nhận đã tiêm vắc-xin hoặc F0 khỏi bệnh.

- Thời gian trả kết quả: 01 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (kể cả thời gian xử lý liên thông từ tỉnh đến huyện, xã).

3. Hình thức trả kết quả:

- Kết quả là công văn của UBND tỉnh (bản điện tử có ký số) được gửi trực tiếp vào tài khoản Cổng dịch công của người dân đã nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua địa chỉ thư điện tử của người dân đã cung cấp). Kết quả điện tử cũng được gửi đồng thời tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ cũng như các cơ quan ngoài tỉnh có liên quan.

          - Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh hoặc thiết bị kết nối Internet có thể nhận kết quả giấy (bản in từ kết quả điện tử) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã (nơi đã nộp hồ sơ).

                                                                                                                        Trúc Loan

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. all.2021.10. trien khai dvc cap giay di duong.pdf_20211013144350.pdf

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 3
Hôm nay: 872
Đã truy cập: 1957826