chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Thông báo tuyển viên chức năm 2021

Ngày 06-09-2021 - Lượt xem: 620

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-SNV ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang;

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. Số lượng, chuyên môn và vị trí việc làm cần tuyển:

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tỉnh Hậu Giang:

a) Vị trí Kỹ thuật địa chính.

- Số lượng: 06 người.

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ.

b) Vị trí Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận

- Số lượng: 01 người.

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Luật.

c) Vị trí Văn thư

- Số lượng: 01 người.

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Văn thư – lưu trữ.

2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang:

* Vị trí Quan trắc và phân tích môi trường:

- Số lượng: 01 người.

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường, Hoá học, Hóa lý, Sinh học, Vi sinh, Tài nguyên nước, Khí tượng – thủy văn, Công nghệ thông tin, Quản lý phòng thí nghiệm.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang:

* Vị trí Phát triển công nghệ:

- Số lượng: 01 người.

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ B hoặc A2 hoặc bậc 2 theo quy định; Có chứng chỉ tin học với trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ (có mẫu Phiếu kèm theo).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

2.1. Thời gian nhận hồ sơ: bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2021 (trong giờ hành chính).

2.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang, số 03, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (gặp bà Nguyễn Thúy An).

IV. Nội dung xét tuyển và xác định người trúng tuyển:                                                            

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghnghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Nội dung phỏng vấn tập trung vào các quy định sau:

- Kiến thức chung: Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật số 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Kiến thức chuyên ngành:  Theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

3. Cách tính điểm xét tuyển:

3.1. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

3.2. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm phỏng vấn ở vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm phỏng vấn ở vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Nghị định số115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

* Ghi chú:

- Thông tin về danh sách thí sinh đủ điều kiện, thời gian tổ chức phỏng vấn, kết quả xét tuyển, danh sách người trúng tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

Thí sinh tự ôn tập để tham gia phỏng vấn.

- Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không hoàn trả lại.

Trên đây là Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2021./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc.pdf_20210906082843.pdf

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 1159
Đã truy cập: 2242034