chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 13-01-2022 - Lượt xem: 151

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2232/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả, đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ của ngành Tư pháp về trợ giúp pháp lý trong công tác này, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản số 4878/BTP-TGPL về trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, trong đó đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các hoạt động như sau:                 

1. Chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước   

- Đẩy mạnh truyền thông về TGPL cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính và các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc diện được TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, phương thức đa dạng để giúp nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới có thể dể dàng biết và sử dụng dịch vụ TGPL khi có nhu cầu; nâng cao hiểu biết, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình phòng ngừa, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực.  

- Tăng cường thực hiện TGPL cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính và các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc diện được TGPL, đặc biệt là trong các vụ việc tham gia tố tụng.   

- Tập huấn, bồi dưỡng cho các đội ngũ thực hiện TGPL về kỹ năng thực hiện TGPL cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính và các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc diện được TGPL.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan (Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế…) trong việc thông tin, thông báo về người được TGPL, nhu cầu TGPL của nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính và các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc diện được TGPL.

- Theo dõi, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL, đặc biệt là vụ việc TGPL cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn tài chính và các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới khác thuộc diện được TGPL.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và đánh giá vụ việc TGPL, trong đó có TGPL cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới thuộc diện được TGPL.

(Ảnh minh họa)

2. Đối với các tổ chức tham gia TGPL     

Trong phạm vi đăng ký tham gia, nội dung ký hợp đồng và điều kiện nguồn lực cụ thể, khuyến khích các tổ chức tham gia TGPL triển khai thực hiện các nội dung đã được nêu tại nhiệm vụ Trung tâm TGPL nhà nước.       

Thùy Trang

 

 

 


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 2
Hôm nay: 999
Đã truy cập: 2241874