chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Tổ chức chương trình Tọa đàm “Thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và vai trò của hòa giải ở cơ sở trong giải quyết tranh chấp ở cộng đồng”

Ngày 29-06-2020

Nhằm tổ chức toàn diện, hiệu quả các hoạt động truyền thông về Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải (theo Kế hoạch số 2944-KH/BDVTW ngày 27/12/2019 của Ban Dân vận Trung ương và Kế hoạch số 91/KH-BTP ngày 09/01/2020 của Bộ Tư pháp) và thông tin kịp thời về các nội dung liên quan đến Hội nghị với trọng tâm, trọng điểm là những kết quả nổi bật sau 06 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, ngày 19/6/2020, Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Công ty cổ phần truyền thông Alo Media tổ chức chương trình Tọa đàm “Thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và vai trò của hòa giải ở cơ sở trong giải quyết tranh chấp ở cộng đồng” tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam. Tham dự Tọa đàm, có ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và ông Nguyễn Duy Lãm – Chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp chế Doanh nghiệp.

Tại buổi Tọa đàm, nhấn mạnh vai trò của hoạt động hòa giải ở cơ sở trong giải quyết tranh chấp ở cộng đồng, ông Nguyễn Duy Lãm cho rằng, đây là hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản ở cộng đồng, đã tồn tại từ lâu đời và trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Ngày nay, dưới tác động của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, đời sống kinh tế - xã hội của người Việt Nam có những biến đổi sâu sắc nhưng hòa giải ở cơ sở vẫn là một truyền thống văn hóa được duy trì và ngày càng phát triển, một lựa chọn ưu việt trong giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng. Đặc biệt kể từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XIII đã thông qua ngày 20/6/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tạo điều kiện tốt cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở được kiện toàn và phát triển.

Cùng với việc trao đổi, chia sẻ thêm về những khó khăn vướng mắc sau 06 năm thi hành Luật Hòa giải, ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để khắc phục những khó khăn trên và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, cụ thể là: Cần tiếp tục tăng cường nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác hòa giải ở cơ sở và xác định hòa giải ở cơ sở là một bộ phận của công tác dân vận; Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác hòa giải ở cơ sở; Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 162 năm 2019 giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2023, trong đó chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng về hòa giải và thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án…
Cũng tại buổi trao đổi, 02 vị khách mời đã làm rõ một số vấn đề liên quan đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hòa giải ở cơ sở; giá trị “pháp lý” của kết quả hòa giải thành; việc giải quyết tranh chấp giữa các hộ kinh doanh, giữa cá nhân với hộ kinh doanh bằng hòa giải ở cơ sở…
Dự kiến chương trình Tọa đàm sẽ được phát sóng vào lúc 9h00 ngày 11/7/2020 trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam trước thềm Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.

Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 660
Đã truy cập: 156582