chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Vĩnh Long tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 29-06-2020

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 03/KHPH-BHXH-STP-TA ngày 29/5/2020 giữa Bảo hiểm xã hội, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh về tuyên truyền, truyền thông Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214, 215, 216 của Bộ luật Hình sự và chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), ngày 11,12/6/2020 tại các huyện: Vũng Liêm, Mang Thít, Trà Ôn, các cơ quan liên quan đã phối hợp tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, truyền thông về nội dung các văn bản nêu trên cho hơn 360 đại biểu đại diện các đơn vị sử dụng lao động có ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động trên địa bàn tỉnh (bao gồm các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan Đảng, các tổ chức, hội đoàn thể); chủ sử dụng lao động, cán bộ chủ chốt làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội, Sở Tư pháp và Tòa án tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN và các văn bản liên quan cho 05/8 huyện còn lại của tỉnh. Đây là cơ sở giúp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nắm vững kiến thức pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cũng như quy định của Bộ luật Hình sự về các vấn đề này, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân và tăng cường triển khai công tác PBGDPL tại cơ sở trong thời gian tới./.

Trịnh Minh Bình


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 2
Hôm nay: 72
Đã truy cập: 29077