chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 27-04-2022 - Lượt xem: 0

Thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnhHậu Giang.Đến nay, nhiệm vụ đã hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022. Kết quả khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh gồm Vùng hạn chế 1, Vùng hạn chế 3 và Vùng hạn chế hỗn hợp trên địa bàn các huyện, thị xã,thành phố. Vị trí, diện tích, phạm vi cụ thể theo Phụ lục Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định.Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 167/2018/NĐ-CP, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị:1. Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang đăng tải Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022của UBND tỉnh Phê duyệt vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, kèm theo Phụ lục Danh mục và Bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. 2. Báo Hậu Giang, ĐàiPhát thanh và Truyền hình Hậu Giang đăng bài, phát tin về quyết định phê duyệt và các vùng hạn chế, biện pháp hạn chế theo nội dung quyết định.3. UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng tải Quyết định và phụ lục kèm theo trên cổng thông tin điện tử, đồng thời chỉ đạo Đài truyền thanh địa phương thực hiện phát tin về kếtquả khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất thuộc địa bàn quản lý.


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 3
Hôm nay: 205
Đã truy cập: 664564