chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Điều chỉnh, bổ sung việc giám sát, xét nghiệm, cách ly theo dõi đối với người dân từ ngoài Tỉnh vào Hậu Giang

Ngày 08-10-2021

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Công văn số 1940/UBND-NCTH về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Trên cơ sở thực hiện các văn bản của Bộ Y tế: Công văn số 8318/BYT-DP ngày 03 tháng 10 năm 2021 về việc xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ và Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06 tháng 10 năm 2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Tiếp theo Công văn số 1879/UBND-NCTH ngày 02 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh. Trên cơ sở đánh giá dịch tễ của người về địa phương, tình hình dịch bệnh COVID-19 và khả năng tiếp nhận, thu dung tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh.

Điều chỉnh, bổ sung việc giám sát, xét nghiệm, cách ly theo dõi đối với người dân từ ngoài Tỉnh vào Hậu Giang, như sau:

Đối với những người khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 06 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương hoặc có những giấy tờ khác hợp pháp chứng minh đã từng nhiễm COVID-19, có thời gian cách ly, điều trị bệnh COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung, nơi lưu trú): khi về đến địa phương phải thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày; luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất; khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác) thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí đúng quy định.

Đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương): tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày trở về địa phương; luôn thực hiện Thông điệp 5K; hạn chế tiếp xúc; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 07 bằng test kháng nguyên (mẫu đơn); nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe thì báo với cơ quan y tế để theo dõi và xử trí đúng quy định. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sẽ chuyển đến cơ sở cách ly điều trị theo quy định.

Đối với những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp): thực hiện cách ly tập trung trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày, luôn thực hiện thông điệp 5K, hạn chế tiếp xúc; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí đúng quy định.

Các trường hợp này thực hiện xét nghiệm 03 lần, cụ thể như sau:

- Lần thứ 1 vào ngày thứ nhất bằng test kháng nguyên mẫu đơn.

- Lần thứ 2 vào ngày thứ 07 (trước khi kết thúc cách ly tập trung) bằng kỹ thuật RT-PCR mẫu gộp hoặc mẫu đơn.

- Lần thứ 3 vào ngày thứ 14 (trước khi kết thúc theo dõi sức khỏe tại nhà) bằng test kháng nguyên mẫu đơn.

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sẽ chuyển đến cơ sở cách ly điều trị theo quy định.

Đối với những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; luôn thực hiện thông điệp 5K.

Các trường hợp này thực hiện thực hiện xét nghiệm 04 lần, cụ thể:

- Lần thứ 1 vào ngày thứ nhất bằng test kháng nguyên mẫu đơn.

- Lần thứ 2 vào ngày thứ 05 bằng kỹ thuật RT-PCR mẫu gộp.

- Lần thứ 3 vào ngày thứ 10 bằng test kháng nguyên mẫu đơn.

- Lần thứ 4 vào ngày thứ 14 bằng kỹ thuật RT-PCR  mẫu gộp.

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 sẽ chuyển đến cơ sở cách ly điều trị theo quy định.

Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài: khi vào Hậu Giang thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo sát sao việc tiếp nhận, cách ly, sàng lọc phân nhóm đối tượng và xét nghiệm đối với những trường hợp người từ ngoài Tỉnh theo đúng hướng dẫn tại Công văn này. Các trường hợp người về từ ngoài Tỉnh hiện còn đang cách ly tập trung tại các địa phương cũng được sàng lọc phân nhóm đối tượng để áp dụng biện pháp xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn tại mục 1 Công văn này.     

- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức tiếp nhận, quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn quản lý.

- Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo tăng cường việc quản lý các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn để tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly tập trung.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn thiết lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch cho người dân theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế.

- Trường hợp các cơ sở cách ly tập trung của địa phương không đủ khả năng tiếp nhận hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn, UBND huyện, thị xã, thành phố xin ý kiến Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để quyết định cho người dân được cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (gọi chung là cách ly y tế tại nhà) nhưng phải có Phương án thực hiện việc cách ly tại nhà đảm bảo các yêu cầu, điều kiện theo Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức thực hiện thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Đối với việc xét, cấp giấy đi đường cho người dân khi cần thiết phải di chuyển ra ngoài Tỉnh theo Công văn số 1879/UBND-NCTH: Giao Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  (Văn phòng UBND tỉnh), UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin để cấp giấy đi đường cho người dân trên địa bàn Tỉnh thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức 4 (hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2021). Quy định các trường hợp cần thiết được cấp giấy đi đường để di chuyển ra ngoài Tỉnh gồm:

- Các trường hợp là người dân, người lao động, học sinh, sinh viên, các chuyên gia..., do giãn cách xã hội phải ở lại tỉnh Hậu Giang nhưng nay có nhu cầu về lại nơi cư trú hoặc đến các tỉnh, thành phố khác để nhập học, lao động, công tác và không quay trở lại tỉnh Hậu Giang được cấp giấy đi đường để di chuyển ra ngoài Tỉnh (giấy đi đường một chiều); cá nhân phải thực hiện thông điệp 5K và bổ sung các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của địa phương nơi đến.

- Trường hợp người dân phải đi ra ngoài Tỉnh: để khám, chữa bệnh theo lịch hẹn tái khám đối với các trường hợp bệnh nặng, hiểm nghèo (như: lọc thận, ung thư, thay van tim, đặt stent,…) phải có giấy hẹn tái khám (có đóng dấu xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh ngoài Tỉnh, không áp dụng đối với giấy hẹn tái khám của bác sĩ ở các phòng khám tư nhân ngoài giờ), sau đó quay trở lại tỉnh Hậu Giang được cấp giấy đi đường (hai chiều); cá nhân phải cam kết di chuyển đúng lộ trình, địa điểm; không đến các điểm, khu vực đang có ổ dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của các tỉnh, thành phố (nơi công dân đến); khi trở về Hậu Giang phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày, luôn thực hiện thông điệp 5K, hạn chế tiếp xúc; phải xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ nhất (xét nghiệm nhanh kháng nguyên) và ngày thứ 07 (xét nghiệm RT-PCR). Riêng trường hợp lọc thận định kỳ ngoài Tỉnh khi trở về Hậu Giang thực hiện xét nghiệm, theo dõi sức khỏe theo quy định của ngành Y tế.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhà tại Hậu Giang đi làm việc ngoài Tỉnh khi kết thúc nhiệm vụ được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công làm việc từ 02 ngày trở lên hoặc theo tuần (không áp dụng đối với trường hợp đi, về hàng ngày), đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định được cấp giấy đi đường (hai chiều theo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công làm việc); cá nhân phải cam kết di chuyển đúng lộ trình, địa điểm; không đến các điểm, khu vực đang có ổ dịch; khi trở về Hậu Giang phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, luôn thực hiện thông điệp 5K.

- Ngoài các trường hợp nêu trên, người dân trong Tỉnh có nhu cầu cần thiết phải di chuyển ra ngoài Tỉnh, sau đó quay trở lại tỉnh Hậu Giang cũng được cấp giấy đi đường (hai chiều); cá nhân phải cam kết di chuyển đúng lộ trình, địa điểm và thời gian có hiệu lực trên giấy đi đường; không đến các điểm, khu vực đang có ổ dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của các tỉnh, thành phố (nơi công dân đến); kể cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhà ngoài Tỉnh, khi trở vào Hậu Giang phải thực hiện nghiêm theo quy định tại mục 1 Công văn này.

                                                              Trúc Loan

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CV-UBND tinh chi dao bo sung dieu chinh PCD (08-10).pdf_20211008154212.pdf

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 636
Đã truy cập: 156558