co-cau-to-chuc - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Cơ cấu tổ chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 29-06-2020

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ:

Lãnh đạo Vụ gồm có Vụ trưởng và 03 Phó Vụ trưởng.

2. Các tổ chức trực thuộc Vụ:

- Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở.

- Phòng Quản lý công tác tiếp cận pháp luật và tổng hợp

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 3
Hôm nay: 1049
Đã truy cập: 2241924