Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

HẬU GIANG: CHỈ SỐ DDCI CẤP SỞ, NGÀNH CÓ SỰ CẢI THIỆN ĐÁNG KỂ

Ngày 16:29:26 16-11-2021 - Lượt xem: 25

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Hậu Giang năm 2020. 

Cùng với các tỉnh trong cả nước và các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, đây là năm thứ 2 tỉnh Hậu Giang hoàn thành Báo cáo đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố với mong muốn tìm kiếm các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Tỉnh ngày một tốt hơn. Năm nay, tỉnh Hậu Giang mở rộng đối tượng khảo sát đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh để đo lường các chỉ số thành phần của PCI; trong đó, sở ngành đo lường 07 chỉ số thành phần, địa phương đo lường 08 chỉ số thành phần. Bên cạnh đó, các tiêu chí nhỏ được đào sâu hơn nhằm tìm kiếm khó khăn của doanh nghiệp để đánh giá, phản ánh một cách toàn diện hơn về chất lượng điều hành của địa phương.