Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại thành phố Ngã Bảy

Ngày 14:06:18 29-08-2022 - Lượt xem: 264

Mai Mãi

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 28/01/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 36/KH-HĐ ngày 30/6/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022; kịp thời nắm bắt những ưu, khuyết điểm trong công tác PBGDPL trên địa bàn phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL các cấp trong tỉnh.

Theo đó, Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tỉnh do đồng chí Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra tại Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Ngã Bảy.

Đồng chí Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đánh giá cao công tác PBGDPL và sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng PBGDPL thành phố đã có nhiều hình thức tuyên truyền, PBGDPL đa dạng, phù hợp với tình hình địa phương. Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đã luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, toàn diện và đạt nhiều kết quả, đáp ứng được yêu cầu công tác PBGDPL của đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm công tác phối hợp PBGDPL tại Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đã bám sát được các nhiệm vụ chương trình, kế hoạch đề ra. Thời gian tới, Đoàn đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố cần tập trung tổ chức tuyên truyền PBGDPL sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm; duy trì và phát huy hơn nữa công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác PBGDPL; đôn đốc, kiểm tra các đề án về PBGDPL từng bước đưa công tác này đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả.

Hội đồng PHPBGDPL thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, ông Bùi Việt Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đã tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, nhất là ý kiến kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra tỉnh; UBND huyện sẽ quan tâm chỉ đạo, định hướng các ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới./.


Đang online: 1
Hôm nay: 798
Đã truy cập: 1957752