Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy

Ngày 10:19:57 30-09-2022 - Lượt xem: 58

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy


Đang online: 1
Hôm nay: 672
Đã truy cập: 1957626